Psikolojik travma ve travmayı yaratan faktörler

Hayatta hepimizi zorlayan dönemler ve durumlar vardır. Bunların bir kısmı yaşamın bize getirdikleri ve bunlara tepkilerimiz (hastalık, ölüm. gibi), bir kısmı ise aslında fark etmeden yapığımız kendimiz aleyhine davranışlarımızdan, yanlış öğrenilmişliklerimizden, kendimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizden kaynaklanır. Psikolojik danışma almak, hayatı kendimiz için kolaylaştırmak ve günlük hayatımızı aksatmadan sürdürebilmek amaçlarıyla hareket eden bir süreçtir. Kişiye ve kişinin yaşamına ayna tutar.

Kişinin kendisini daha iyi tanıyabilmesi, duygu, düşünce ve davranışlarının neden ve sonuçlarını kavrayabilmesi; problemini tanımlayabilmesi, nedenlerini anlaması ve çözüm yollarını görebilmesi, insan ilişkilerini etkin kılması, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmesi, kaygılarıyla ve stresle başa çıkmayı öğrenmesi, ortaya çıkması muhtemel bir problemin ortaya çıkmadan engellenmesi, problem büyümeden çözüm yoluna gidilmesi ve oluşmuş bir probleme bir an önce müdahale edilmesi, psikolojik danışmanlığın konularından bazılardır. Gerekirse (örneğin sorun fizyolojik problemlerle seyrediyorsa) danışanın medikal taramasının da yapılabilmesi için psikiyatrist desteği alınır. Farklı yaş grupları ve problemlerde uzmanlaşmış ekibiyle Ekol Psikolojik Danışmanlık danışanlarının hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlar.