Emdr Nedir?

EMDR ‘’GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME’’ 

EMDR, doğal afetler, savaş, trafik kazası ya da geçmişte yaşanmış rahatsız edici yaşam olaylarının sebep olduğu psikolojik sorunların yanı sıra,  kronik ağrı, fobi, performans kaygısı ve yas gibi başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir.

Bizde duygusal sorun yaratan yaşam deneyimleri, dış dünyayı ( karşılaştığımız olaylar, kişiler, ilişkiler) ve kendimizle ilgili benlik kavramımızı algılayışımızı, olumsuz biçimde etkiler. Geçmişte yaşanan üzücü olaylar, şimdiki yaşantımızda uygun olmayan, hayat kalitemizin seviyesini düşürecek etkiye sahip algılamalar ortaya çıkarır.

EMDR amaç ve süreç şöyledir:
1) Geçmiş dönemlere ait anıların ortaya çıkarılması (olayla ilgili görüntü, duygu, fiziksel tepiler ve düşünce şekli)
2) Bu anıların çözülmesini sağlamak ( bilişsel yeniden düzenleme, uygun duygulanım, fiziksel tepkiler ve yeniden anlamlandırma)
3) İkinci derece koşullanmanın sonucu olarak, mevcut stres faktörünü etkileyen uyaranın duyarsızlaştırılması
4) Gelecekte daha iyi işlev gösterilebilmesi için uygun tutumların ve becerilerin ve arzu edilen davranışların yerleştirilmesi sürecidir.

Psikolog Francine Shapiro, 1987 senesinde EMDR’ nin ortaya çıkmasını sağlayan ilk gözlemini yaptı. İstemli göz hareketlerinin, olumsuz ve rahatlatıcı edici düşüncelerin yoğunluğunu azalttığını fark etti. Dr. Shapiro, bir süre sonra, travmatize olmuş Vietnam gazileri ve cinsel istismara uğramış olan kişilerle EMDR’nin etkinliğini araştırmak üzere çalışma yaptı. Bu çalışmada, danışanlarından duygusal anlamda kendilerini rahatsız eden materyale (travmatik anı ile ilgili görüntü ya da duygu) odaklanmalarını ve aynı zamanda terapist tarafından yönlendirilen iki yanlı göz hareketlerini (ellere hafifçe vuruş ve sesle uyarım da sıkça kullanılmaktadır) takip etmelerini istemiştir. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, EMDR, danışanların travma belirtilerini anlamlı derecede azaltmaktadır.

Varsayımlara göre, EMDR uygulaması, terapistin, danışanın kendine ait iyileşme mekanizmasını harekete geçirmesine izin vermektedir. Ampirik çalışmalara göre EMDR, TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) için en etkili tedavi yöntemlerinden biridir ve diğer travma müdahalelerine nazaran çok daha etkilidir. Yapılan çalışmalara göre EMDR, spesifik fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas ve kronik ağrı gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıların tedavisinde etkili olabilmektedir.

EMDR tedavisi sekiz aşamadan oluşur:

Danışan Geçmişi
Hazırlık
Danışanla ilişki (rapport)
EMDR’ nin açıklanması ve danışanın onayı
Özel, ideal veya güvenli bir yerin yaratılması

Değerlendirme
Duyarsızlaştırma
Yerleştirme
Beden Tarama
Tamamlama
Yeniden Değerlendirme
Ekol Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde EMDR uygulamaları yapılmaktadır.

Uzman Psikolog Oğuz Mordağ