Cinsel İşlev ve Sağlık Bozukluğu

Cinsel sağlık bir kişinin cinsel yaşamını bir zorlama olmadan, mutlu ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. Cinselliğin sağlıkla birlikte anılması ilk bakışta garip gelebilir ancak cinsel sağlıktan söz edebilmek için zorunluluk olarak yaşanmaması ön koşuldur. Zorunluluk olduğunda çekinme ve tiksinti oluşabilir. Sağlıklı cinsellik sağlıklı üremeden çok daha fazlasıdır.

CİNSEL ARZUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
• Kişisel özellikleri
• Yaş
• İlaç kullanımı
• Hastalıklar
• Geçirilmiş ameliyatlar
• Gebe kalma korkusu
• Cinsel yolla bulaşan hastalık korkusu

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Bu, insanların çoğunun bir daha tekrarlamayacağını ümit ettiği tür bir sorundur. Ancak bir kadın ya da erkek uyarılmada zorluk çekiyor ya da partneriyle cinsel ilişkide yeterli performans gösteremiyorsa, ortada ele alınması gereken gerçek bir sorun var demektir.

Cinsel İşlev Bozukluğu Tipleri
Cinsel İsteğin Baskılanması: Cinsel eylem sırasında istek duymama ya da fiziksel olarak uyarılamama anlamına gelir. Çeşitli fiziksel ya da psikolojik sorunlardan kaynaklanır.
İlişki Sırasında Ağrı: Buna neden olabilecek psikolojik ve fiziksel nedenlerin yanı sıra hormonal değişimler, vajen iltihabı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, v.s. olabilir

Kadınlarda
Orgazm olamama: Orgazma ulaşamama anlamına gelir ve nedenleri arasında cinsel baskılanma, deneyimsizlik, bilgisizlik ya da endişe ve erken çağlarda cinsel travmaya maruz kalma gibi psikolojik etmenler bulunabilir.
Vaginismus: Vajen girişini çevreleyen kaslarda görülen ağrılı, istemsiz bir kasılmadır. Cinsel ilişkiyi engeller. Genellikle birleşmenin ağrılı olacağından korkan kadınlarda görülür ve daha önce geçirilmiş travmatik deneyimlerden kaynaklanabilir.

Erkeklerde Ereksiyon(sertleşme)Bozukluğu:İktidarsızlık olarak da anılır. Tatmin edici cinsel ilişkiyi gerçekleştirebilme ve sürdürmeye yeterli ereksiyon sağlanamamasıdır.
Ejekülasyon (boşalma) Bozukluğu: boşalmanın birleşmeden önce ya da hemen sonra görülmesi, boşalmanın olmaması ya da ejakülatın geriye doğru mesaneye atılması şeklindedir.

Cinsel işlev bozukluklarını;

• Hazırlayan
• Ortaya çıkaran
• Sürdüren,  faktörler vardır

1. HAZIRLAYAN FAKTÖRLER
• Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı
• Aşırı tutucu, dindar yetiştirilme biçimi
• Eksik ya da yanlış cinsel bilgi
• Cinsellikle ilgili gerçek dışı beklentiler
• Anne baba arasındaki olumsuz ilişki biçimi
• Erken travmatik yaşantılar
• Eşler arasındaki iletişim biçimi
• Uyarılma eşiğinin yüksek olması
• Bazı kişilik özellikleri
• Yakınlaşma sorunları
• Ayrılık kaygısı
• Cinsel istismara maruz kalma 

2. ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER
• Eşler arasındaki uyumsuzluk
• Cinsel iletişim sorunları
• Eşin cinsel bir sorununun olması
• Performans anksiyetesi
• Fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar
• Yorgunluk ve stress
• Aşırı alkol ve ilaç kullanımı
• Hamile kalma korkusu
• Evlenme
• Evlilik öncesi ve dışı ilişkiler
• Travmatik cinsel yaşantı

3. SÜRDÜREN FAKTÖRLER
• Sorunun çözümüile ilgili yanlış uygulamalar
• Çok sık cinsel ilişkide bulunma
• Cinsel ilişkiden kaçınma
• İlişkiye kendini verememe
• Performans anksiyetesi
• Suçluluk ve utanç duyguları
• Eşin tepkileri

Uzm. Psk. Nevin IŞIK