• Uzmandan kitaplar

Ekol Psikolojik- Pedagojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

UZMANLARIMIZDAN ÇIKAN KİTAPLAR

Konuşmamı Geliştiriyorum
 
Merkezimiz uzmanlarından pedagog Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır. 2-3 yaş çocuklarına yönelik olup; çocuğun tek tek kelimelerden cümleye geçiş aşamasında kullanacağı temel kavramları içeren, kelime dağarcığını artırıcı etkinliklerden oluşmuştur.
Yayınevi : Ya-Pa
Yayınları Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
Okumaya Hazırlık
 
Merkezimiz uzmanlarından pedagog Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır. 5-6 yaş çocuklarına yönelik olup; ilköğretim öncesi okumanın temeli olan ses çalışmalarını içermektedir. Kitapta çocuğun kendini sözel olarak ifade edebilmesine, sesleri ayırt edebilmesine, sözcük dağarcığını geliştirebilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.
Yayın evi : Bilgi Evim Yayınevi
Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
Çoklu Zeka Uygulamaları
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır.
Çoklu Zeka Teorisine göre 5-7 yaş çocukları için hazırlanan bu set; yalnız sözel ve matematiksel zekanın önemsendiği, geri kalan altı zeka kategorisinde baskın olan çocukların, dikkatsizlik, tembellik , hayalperestlik , yada yaramazlıkla suçlandığı bir eğitim sisteminin aksine ; onların özgür dünyalarını fark etmek ve geliştirmek için gerekli temel uygulamaları içermektedir. 8 kitaptan oluşan bir settir.
Yayın evi : Bilgi evim Yayınları
Fiyatı : 6TL
Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
Dil Alıştırmaları
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır.3-4 Yaş, 4-5 Yaş ve 5-6 Yaş olk üzere 3 adettir.
Okul öncesi dönem çocuğunun yaşına göre edinmesi gereken temel dil becerilerini içermektedir.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları
Fiyatı : 9TL
Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
Resimlerle Okuma-Yazma Alıştırmaları
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır. İlkokul 1. sınıf ve özel eğitim alan çocukların okuma ve yazma becerilerine destek olmak amacıyla hazırlanmış bir alıştırma kitabıdır.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları
Fiyatı : 7TL
Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
Görsel Dikkat
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru Şen Erdoğan tarafından hazırlanmıştır.İlkokul 1. kademe öğrencilerine ve özel eğitim alan çocukların çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.İçeriğinde dikkatin görsel boyutu ile ilgili değişik çalışmalar bulunmaktadır.Amaç çocukların dikkatini sevebilecekleri alıştırmalar ile geliştirmektir.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları
Fiyatı : TL
Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
Çok Yönlü Gelişimsel Eğitim Seti
 
Merkezimiz uzmanlarından pedagog Özlem Özden Tunca ile Pedagog Berkay Dinç tarafından hazırlanmıştır. 5-6 yaş çocuklarına yönelik olup, 13 sayılık bir settir. Evde ailelerin, okulda öğretmenin çocuklarla uygulayacağı, okul öncesi eğitime ilişkin temel dil, kavram, matematik, el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerden oluşmuştur. M.E.B 2006 Müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları
Fiyatı : 6TL
Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
Yaratıcı Ve Görsel Etkinliklerle Uygulamalı Dikkat Geliştirme
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Özlem Özden Tunca ile Psikolojik Danışman Gülderen Kılıç tarafından hazırlanmıştır.
İlköğretim Çağı (7-11 yaş) çocukları temel alınarak; dikkati, sözel becerileri, problem çözme ve yaratıcı düşünceyi geliştirecek etkinlikleri içermektedir. Özellikle dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara destek amacıyla hazırlanmış olmakla beraber, Türkçe  ve Matematik derslerinde yardımcı ve pekiştirici kaynak olarak kullanılabilir. 2 kitaptan oluşmaktadır.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları
Fiyatı : 8TL
Kitabın Satış Noktaları : Ya-Pa  Bayileri
www.ya-pa.com.tr
 
 
 
 
 
 
Eğlenceli Yarı Yıl Tatil Kitabım
 
“Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru Şen Erdoğan tarafından 5-6 yaş çocuklarına yönelik olarak hazırlanan kitapta ; dikkat becerileri, muhakeme ve algı çalışmaları eğlenceli bir şekilde verilmiştir.
Yayın evi : Şiir Çocuk Yayınevi
 
Çizgi Çalışması Kitabı
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru Şen Erdoğan tarafından hazırlanmıştır.5-6 yaş çocuklarına yönelik olup, çocuklarda yazı yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmaları içerir.Çalışmalar basitten karmaşığa, kolaydan zora bir yol izlemektedir.
Yayın evi : Şiir çocuk Yayınları
Kitabın satış noktaları: Şiir çocuk bayileri ve Nezih Kitabevi- Alkım Kitabevi
 
Temel Dikkat Çalışmaları
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru Şen Erdoğan tarafından hazırlanmıştır.5-6 yaş çocuklarına yönelik olup, bu dönemde dikkatin gelişmesine yönelik çalışmaları içermektedir.
Yayın evi : Şiir çocuk Yayınları
Kitabın satış noktaları: Şiir çocuk bayileri ve Nezih Kitabevi- Alkım Kitabevi
 
2- 3 yaş Dil Gelişimi
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru Şen Erdoğan tarafından hazırlanmıştır.2-3 yaş çocuklarına yönelik olup, çocukların dil gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları içerir.Aynı zamanda bu yaş aralığına ait çocukların gelişimlerine ait bilgileride içerir.Anne babalara ve öğretmenlere kaynak bir kitap niteliğindedir.
Yayın evi : Şiir çocuk Yayınları
Kitabın satış noktaları: Şiir çocuk bayileri ve Nezih Kitabevi- Alkım Kitabevi
 
4-5 yaş Renkler ve Şekiller
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru Şen Erdoğan tarafından hazırlanmıştır.4-5 yaş çocuklarına yönelik olup, çocukların kavramsal bilgi gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları içerir.
Kitabın satış noktaları: Şiir çocuk bayileri ve Nezih Kitabevi- Alkım Kitabevi
 
4-5 yaş Sayılar
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru ŞEn Erdoğan tarafından hazırlanmıştır.4-5 yaş çocuklarına yönelik olup, çocukların matematiksel bilgi gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları içerir.
Yayınevi: Şiir çocuk Yayınları
Kitabın satış noktaları: Şiir çocuk bayileri ve Nezih Kitabevi- Alkım Kitabevi
 
3-4 yaş Hem Düşün Hem Eğlen
 
Merkezimiz uzmanlarından Pedagog Ebru Şen Erdoğan tarafından hazırlanmıştır.3-4 yaş çocuklarına yönelik olup, çocukların dil gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları içerir.
Yayınevi: Şiir çocuk Yayınları
Kitabın satış noktaları: Şiir çocuk bayileri ve Nezih Kitapevi- Alkım Kitapevi