• Uzmandan kitaplar

ÖZEL EKOL AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

Uzmanlarımızdan Çıkan Kitaplar

Gençlerde İnternet Bağımlılığı
Gençlerde İnternet Bağımlılığı - Dr. Özden Tunca

Merkezimiz kurucusu Dr. Özlem Özden Tunca tarafından ailelere, uzmanlara ve eğitimcilere yönelik olarak kaleme alınmıştır. İnternet bağımlılığı, hem bireysel, hem de toplumsal düzeyde özellikle çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen; bu etkisini de fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal alanlarda gösteren çağımızın önemli sorunlarından biridir. Bir kişinin internet bağımlılığı geliştirmesi için; sosyal yaşam koşulları, eğitim, hayatta karşılaşılan önemli olaylar, internetin kendi özellikleri, anne baba tutumları, kişilik özellikleri gibi birçok faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bunlara ilaveten insan yaşamında gelişimsel olarak çok önemli bir yer kaplayan okul öncesi dönem yaşantıları da göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden biridir. Günümüzün gençleri yaklaşık 10-15 yıl öncesinin okul öncesi dönem (0-6 Yaş) çocuklarıdır. Bu sebeple günümüzde ileri düzeyde problemli internet kullanıcısı olan gençlerin bu alışkanlıklarının temelini okul öncesi dönemde atma ihtimali çok yüksektir. Bu kitapta gençlerde internet bağımlılığı, okul öncesi dönem internet kullanımı, anne baba tutumları ve kişilik özellikleri açısından ele alınmıştır.  

Yayınevi: Eğitim Yayınevi

Covid-19 Pandemi Psikolojisi

Uluslararası yayın kuruluşu olan Eğitim Yayınevi tarafından bilimsel eser olarak yayınlanan “Covid-19 Pandemi Psikolojisi” kitabı Dr.Deniz Şarlak’ın editörlüğünde yayınlandı. “Pandeminin Çocuklar Üzerindeki Ruhsal Etkisi” bölümünü Dr.Özlem Özden Tunca kaleme almıştır. Ülkemizde bu konuda yayınlanmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan bu eserde, Dr. Özlem Özden Tunca pandemi sürecinde çalıştığı vakalarda en sık rastlanan çocuk ruh sağlığı problemlerini ele almıştır.

Yayınevi: Eğitim Yayınevi

Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şarlak’ın editörlüğünde “Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları” adlı kitabın, “Stres ve Kronik Hastalıklar” bölümü Dr.Özlem Özden Tunca tarafından kaleme alınmıştır. Stresin; kalp-damar hastalıkları, kanser, kronik solunum yolu rahatsızlıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklarla ilişkisini, dünyada yapılan son çalışmalar ışığında ele alınmıştır.

Yayınevi: Eğitim Yayınevi

Yaratıcı Ve Görsel Etkinliklerle Uygulamalı Dikkat Geliştirme

Özlem Özden Tunca ve Gülderen Kılıç tarafından yazılmıştır.İlköğretim Çağı (7-11 yaş) çocukları temel alınarak; dikkati, sözel becerileri, problem çözme ve yaratıcı düşünceyi geliştirecek etkinlikleri içermektedir. Özellikle dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara destek amacıyla hazırlanmış olmakla beraber, Türkçe ve Matematik derslerinde yardımcı ve pekiştirici kaynak olarak kullanılabilir. 2 kitaptan oluşmaktadır.

Yayın evi : Ya-Pa Yayınları

Resimlerle Okuma-Yazma Alıştırmaları

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır. İlkokul 1. sınıf ve özel eğitim alan çocukların okuma ve yazma becerilerine destek olmak amacıyla hazırlanmış bir alıştırma kitabıdır.

Yayın evi : Ya-Pa Yayınları

Okumaya Hazırlık

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır. 5-6 yaş çocuklarına yönelik olup; ilköğretim öncesi okumanın temeli olan ses çalışmalarını içermektedir. Kitapta çocuğun kendini sözel olarak ifade edebilmesine, sesleri ayırt edebilmesine, sözcük dağarcığını geliştirebilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

Yayın evi : Bilgi Evim Yayınevi/Ya-pa Yayınları

Konuşmamı Geliştiriyorum

Özlem Özden Tunca tarafından yazılmıştır. 2-3 yaş çocuklarına yönelik olup; çocuğun tek tek kelimelerden cümleye geçiş aşamasında kullanacağı temel kelime ve kavramları içeren, kelime dağarcığını artırıcı etkinliklerden oluşmuştur.

Yayınevi : Ya-Pa Yayın Evi

Hayvanlar Şarkı Söylüyor - Çiftlik Hayvanları

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanan kitap 1-4 yaş çocuklarına yönelik olup, sesli kitap olarak tasarlanmıştır. Çocuklara çiftlik hayvanlarını hikaye yoluyla tanıtmayı amaçlamaktadır.

Yayınevi: Pandora Yayıncılık

Hayvanlar Şarkı Söylüyor - Evcil Hayvanlar

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanan kitap 1-4 yaş çocuklarına yönelik olup, sesli kitap olarak tasarlanmıştır. Çocuklara evcil hayvanları hikaye yoluyla tanıtmayı amaçlamaktadır.

Yayınevi:Pandora Yayıncılık

Dil Alıştırmaları

Özlem Özden Tunca tarafından okul öncesi çocuklar için yazılmıştır. 3-4 Yaş, 4-5 Yaş ve 5-6 Yaş olmak üzere 3 adettir.

Okul öncesi dönem çocuğunun yaşına göre edinmesi gereken temel dil becerilerini içermektedir.

Yayın evi : Ya-Pa Yayınları

Çoklu Zeka Uygulamaları

Özlem Özden Tunca tarafından Çoklu Zeka Teorisine göre 5-7 yaş çocukları için hazırlanan bu set; yalnız sözel ve matematiksel zekanın önemsendiği, geri kalan altı zeka kategorisinde baskın olan çocukların, dikkatsizlik, tembellik , hayalperestlik , yada yaramazlıkla suçlandığı bir eğitim sisteminin aksine ; onların özgür dünyalarını fark etmek ve geliştirmek için gerekli temel uygulamaları içermektedir. 8 kitaptan oluşan bir settir.

Yayın evi : Bilgi evim Yayınları

Çok Yönlü Gelişimsel Eğitim Seti

Özlem Özden Tunca ve Berkay Dinç tarafından yazılan 5-6 yaş çocuklarına yönelik, 13 sayılık bir kitap setidir. Evde ailelerin, okulda öğretmenin çocuklarla uygulayacağı, okul öncesi eğitime ilişkin temel dil, kavram, matematik, el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerden oluşmuştur. M.E.B 2006 Müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yayın Evi:Ya-Pa Yayıncılık