• Seminerler
ÖZEL EKOL AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

PROFESYONEL SEMİNERLER


Merkezimiz tarafından gerek kendi uzmanlarımız gerekse akademisyenler tarafından hazırlanan ve sunulan aşağıdaki program seçeneklerinden tercih ettikleriniz için merkezimizle daha önceden irtibata geçmeniz gerekmektedir.
ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİM PROGRAMI OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ I
ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİM PROGRAMI OKUL DÖNEMİ II
ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİSİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİĞER ÖĞRENME PROBLEMLERİ
ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ İÇİN ETKİLİ ÖĞRETMENLİK PROGRAMI
ÖĞRETMENLER İÇİN SINIF YÖNETİMİ

ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİM PROGRAMI OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ I

1-) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNUN (0-6 YAŞ) GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (ZİHİNSEL,PSİKOLOJİK,SOSYAL) VE EĞİTİM

2-)OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
-Parmak Emme, -Tırnak Yeme, -Alt Islatma, -Tikler, -Ayrılık Kaygısı, -Çalma Davranışı, -Yalan

3-) ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI

4-) OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
Bu program 4 haftalık bir program olup, okul öncesi dönem veli ve eğitimcileri için hazırlanmıştır. Konunun uzmanı psikolog ve pedagoglar tarafından verilecektir. İlgilenen kişi ve okulların merkezimizle bağlantı kurmaları gerekmektedir.

ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİM PROGRAMI OKUL DÖNEMİ II

1-)İLKÖĞRETİM ÇAĞINDA GÖRÜLEN ÖĞRENME PROBLEMLERİ
-Özel Öğrenme Güçlüğü
a.Okuma Problemleri
b.Yazma Problemleri
c.Matematik Problemleri
-Dikkat Eksikliği -Hiperaktivite Bozukluğu

2-) 7-12 YAŞ DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
-Tırnak Yeme
-Alt Islatma
-Tikler
-Korkular
-Yalan
-Çalma davranışı
-Saldırganlık

3-) 7-12 YAŞ DÖNEMİNDE CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

4-) İLKÖĞRETİMDE ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE AİLENİN ROLÜ VE EBEVEYN-ÇOCUK İLETİŞİMİ

Bu program 4 haftalık bir program olup ilköğretim 1. kademe veli ve eğitimcileri için hazırlanmıştır. Konunun uzmanı psikolog ve pedagoglar tarafından verilecektir. İlgilenen okulların merkezimizle bağlantı kurmaları gerekmektedir.

ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI

1-) ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ

2-) ERGENLİKTE GÖRÜLEBİLEN PSİKİYATRİK DURUMLAR (DEPRESYON VE AİLE ÇATIŞMASI)

3-) ERGENLERDE UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI

4-) ERGENLİK DÖNEMİNDE OKULLARDA ŞİDDET

Bu program 4 haftalık bir program olup ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim düzeyi veli ve eğitimcileri için hazırlanmıştır. Konunun uzmanı psikiyatr-psikolog-pedagoglar tarafından verilecektir. İlgilenen okulların merkezimizle bağlantı kurmaları gerekmektedir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI VE TEDAVİSİ

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir?
 • Kaç yaşında ortaya çıkar?
 • Nedenleri nelerdir?
 • Yaşamın her dönemindeki belirtileri nelerdir?
 • Teşhisi kimler koyabilir? Tedavisi nasıldır?
 • Aile içinde alınacak tedbirler nelerdir?
 • Okul-öğretmen işbirliği nasıl olmalıdır?
 • Eşlik eden psikiyatrik hastalıklar hangileridir?
Tüm bu soruların cevaplarının verildiği, dinleyicilerin uzmana soru sorma imkanının da olduğu seminer 2 saattir. Bu program veliler , öğretmenler veya uzmanlar için düzenlenmiştir. Farklı dinleyici grupları için farklı uzmanlar semineri verecektir. İlgilenen okulların merkezimizle bağlantı kurmaları gerekmektedir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİĞER ÖĞRENME PROBLEMLERİ

 • Özel öğrenme güçlüğü nedir ? Nasıl anlaşılır?
 • Okuma bozukluğu (Disleksi) nedir? Ayırt edici özellikleri nelerdir?
 • Yazma bozukluğu (Disagraphia) nedir? Ayırt edici özellikleri nelerdir?
 • Matematik bozukluğu (Diskalkuli) nedir? Ayırt edici özellikleri nelerdir?
 • Tedavi yöntemleri ve eğitim programları nasıldır?
 • Diğer problemlerden nasıl ayırt edilirler?
Tüm bu soruların cevaplarının verildiği, dinleyicilerin uzmana soru sorma imkanının da olduğu seminer 2 saattir. Bu program veliler , öğretmenler veya uzmanlar için düzenlenmiştir. Farklı dinleyici grupları için farklı uzmanlar semineri verecektir. İlgilenen okulların merkezimizle bağlantı kurmaları gerekmektedir.

ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ İÇİN ETKİLİ ÖĞRETMENLİK PROGRAMI

1- OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUĞUNUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
2- ÇOCUKTA OYUN VE YARATICILIK
3- ETKİLİ ÖĞRETMEN TUTUMLARI
4- OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ

Bu program 4 haftalık bir program olup; amaç; anaokulu öğretmenlerinin meslekteki çağdaş bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve karşılıklı mesleki iletişimler için ortam yaratmaktır. Program konunun uzmanları tarafından verilecektir. İlgilenen okulların merkezimizle bağlantı kurmaları gerekmektedir.

ÖĞRETMENLER İÇİN SINIF YÖNETİMİ

1) Zor çocukların sınıf ortamına entegrasyonu nasıl sağlanabilir?
2) Öğrenme ve öğretme nedir? Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir?
3) Etkili öğretmenin özellikleri
4) Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları
5) Öğrenciler hangi öğretmenleri sever
6) İstenmeyen öğretmen davranışları
7) Öğretmen öğrenci ilişkilerinde önemli olan nedir ?
8) Sınıf yönetimi sürecinde iletişimin önemi.

Alt başlıklarından oluşan program iki saat sürmektedir.

Bu program ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik olup, talep eden eğitim kurumunda veya merkezimizde konunun uzmanı psikolojik danışman tarafından verilecektir. Programa başvuru için okulların en az 15 gün önceden haber vermesi gerekmektedir.