Kadınlar ve Benlik Saygısı

Benlik saygısı düzeyimiz nasıl düşündüğümüzü, nasıl davrandığımızı etkiler. Dünyayı ve dünyadaki yerimizi nasıl gördüğümüzü, ilişkilerimizi, seçimlerimizi, kiminle evleneceğimizi, hangi işte çalışacağımızı, nasıl bir anne olacağımızı etkiler. Sevgiyi alma ve verme becerimizi etkiler. Değiştirmemiz gereken şeyin farkında bile olsak bu adımı atıp atmayacağımızı etkiler. Kendimize verdiğimiz önemi, diğerlerinden taleplerimizi belirler. Eğer benlik saygımız düşükse muhtemelen bunalır ve eninde sonunda vazgeçeriz.

Peki  nedir bu her şeyi etkileyen benlik saygısı Rosenberg’e göre benlik saygısı, kişinin kendini olumlu ya da olumsuz değerlendirmesidir. Schor’a göre kişinin kendisini algılama şeklidir. James, benlik saygısını bireyin hak ettiğini düşündüğü ile bunu başarması arasındaki oran olarak nitelendirmiştir. Özetle benlik saygınız kendinizi nasıl gördüğünüz, nasıl değerlendirdiğinizdir.

Kendimiz hakkında pek çok temel fikri yetişkinlikten önce ve başlıca iki kaynaktan ediniriz. Bu kaynaklar başkalarının bize nasıl davrandığı ve bize bizim hakkımızda söyledikleridir. Dolayısıyla geçmişinizde ki önemli insanların bize olan tutumlarından etkileniriz. Kendimizi yargıladığımız ideal standartların hiçbiri doğduğumuzda bizimle değildir. Kimse dünyaya geldiğinde kendini bir kız olarak düşünmediği gibi, kimse iyi bir kız olmak ne demek bilemez. Bunlar bize kültürümüz dahilinde öğretilir. Nasıl bir kadın, eş, anne, iş kadını olacağımızı büyürken öğreniriz. Özellikle de en yakınımızdakiler bize bilgilerini aktarırlar.

Toplumumuza (aslında dünyanın pek çok yerine) baktığımızda kadına verilen roller daha pasif ve ılımlıdır. Olumlu duyguların paylaşımı sıklıkla kabul görürken bir kadının öfkelenmesi, tepki vermesi çok da onaylanan bir durum değildir. Kendimizi ifade edememek ise kendimize duyduğumuz saygıda sorun yaratabilir. Kendimizi başkalarının gözünden gördükçe asıl değerimizi kaybetme riskine gireriz.

Kendimizi geliştirme sürecimiz ömür boyu sürer. “Benden geçti” diye düşünüyorsanız EVET sizden geçmiştir! Çünkü değişmek istemiyorsunuzdur. Ancak gelişebileceğinize, değişebileceğinize inandığınızda biyolojik yaşınızın hiç de sandığınız gibi önemli olmadığını göreceksiniz. Kendinize önem vermeniz, saygı göstermeniz, gerçek ihtiyaçlarınızın keşfi, elinizdekini doğru değerlendirme, kendi kendinize yaptığınız konuşmalarda aşağılayıcı kelimeler sarf etmeme, olumlu özelliklerinizi fark etme, yani kendinizi keşfetmenizle mümkündür. Unutmayın başkalarını değiştirmeniz nadiren mümkündür ancak kendinizde gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, değiştirebilirsiniz.

Uzm.Psikolojik Danışman
Bengü Büyükdere