Yazı Kategorileri - Makaleler

Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları

Sınav kaygısı, sınav sırasında önceden öğrenilen bilgilerin uygulanmasını engelleyerek başarıyı azaltan yüksek düzeyde bir kaygı olarak tanımlanmaktadır. Aslında bu durumun ilişkilendirilebileceği birçok faktör olsa da bireyin sınava yüklediği anlamlar...

DEVAMI

Çocuklarda Ödül Kavramı

Ödül, bir koşula bağlı olarak verilir ve verilen kişiye cazip görünen bir obje ya da etkinliktir. Ödülle çocuk motive olur ve verilen işi ya da davranışı daha heyecanla yapar.

DEVAMI

MASAL TERAPİSİ

Masal terapisi, tıpkı diğer terapi türleri gibi kişinin terapi süresince rahatlamasına yardımcı olan bir yöntemdir.

DEVAMI

Kabul Ve Adanmışlık Terapisi (ACT)

ACT (A-C-T şeklinde kodlamadan ‘Akt’ şeklinde okunur), ampirik verilerle desteklenen, davranışçı gelenekten gelen bir psikoterapi yaklaşımıdır ve psikopatolojiyi kanıt destekli süreçlerle açıklamayı amaçlayan felsefi ve bilimsel bir...

DEVAMI

Panik Bozukluk Nedir?

Panik bozukluk çok uzun yıllardır bilinmesine rağmen 1980 yılından sonra ayrı bir ruhsal abnormalite olarak tanımlanmış, anksiyete bozukluğudur.

DEVAMI

Dikkat ve Öğrenme Zorlukları

Odaklanma, dikkatini etkin sürdürebilme ve öğrenme başta eğitim ve çalışma ortamları olmak üzere yaşantımızın en temel becerilerindendir. Bilişsel gelişim sürecinin önemli bir parçası olan bu beceriler, aslında önemli ölçüde duygusal gelişimin sağlıklı...

DEVAMI

Çocuklarla Ölümü Konuşmak

Yetişkinler ölümü çocuklarla genelde konuşmayı tercih etmezler. Bunun, çocukları üzücü duygulardan korumak, hastane, cenaze vs gibi ortamlardan uzak tutmak adına ya da çocukların ölümü anlayamayacaklarını düşündüklerinden ya da onlara ölümü nasıl ...

DEVAMI

Hastalık Kaygısı Bozukluğu (Hipokondriyazis) Nedir?

Bedende bir bozukluk olmadığı halde sürekli hastalık kaygıları ve çeşitli bedensel yakınmalarla belirgin sendromdur.Kişi fiziksel belirtilerini ve duyumlarını gerçekçi ve doğru olmayan bir biçimde yorumlar.

DEVAMI

Oyun ve Çocuk

OYUN; Eğlencelidir, keyif verir, Öğretir, bilişsel mekanizmaların çalışması için ortamı hazırlar.

DEVAMI

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş, insan yaşamında önemli bir varlık. Kardeşleri olan yetişkinler, çocukluk zamanlarına zihinsel bir yolculuk yaptıklarında, kardeşleriyle ilgili pek çok hatıranın yanında, o ana ait duygularını bile bir anda hatırlayacaklardır.

DEVAMI