Yazılar

Baba Çocuk İlişkisi

Özellikle okul öncesi yaştaki çocukların gelişiminde ailenin ve yakın çevrenin önemi, katkısı çok büyüktür. Gelişen toplum ve kadının onun içinde değişen durumu ile birlikte çocuğun hayatında etkili ebeveyn olma tartışmalarında babanın...

DEVAMI

1. Sınıf Çocuklarının Özellikleri

Merhaba, yine yeni bir eğitim dönemine geldik. Bu dönem anasınıfından 1.sınıfa geçenler için büyük bir değişiklik zamanıdır. Birçok çocuk için 1. sınıfın anlamı değişikliklere alışmak demektir..

DEVAMI

Bebek Psikolojisi

İnsan yaşamının en önemli dönemi, hatırlayamadığı yaşamının ilk 2-3 yıldır. Önemli olmasının nedeni bu yılların kişiliği ve kişinin davranış repertuarını büyük ölçüde belirlemesidir. Bu dönemin sonraki yıllardaki etkisi pozitif olabileceği gibi...

DEVAMI

Okulda Etkili Öğretmen - Öğrenci İlişkisinin Yönetimi

Ögretmen ve ögrenciler arasındaki pozitif veya negatif ilişkiler ögrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal yönlerden gelişmelerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir...

DEVAMI

Duygusal Bir Deneyimdir Öğrenme

Öğrenme, complex ve duygusal bir deneyimdir. ‘Öğrenme yöntemimiz’; daha bebeklik döneminde, okula başlamadan çok önce, başta annemizle, daha sonra da diğer aile bireyleri ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde gelişir...

DEVAMI

Bağlanma - Ayrılık Kaygısı - Okula Başlama

Bebek dünyaya geldiğinde her bakımdan muhtaç durumdadır. Çoğunlukla açken ağlayan bebeğin bu çağrısını duyan anne ile arasında zamanla bir bağ oluşur. Bebek her ağladığında yani her ihtiyaç duyduğunda, ihtiyacı karşılanırsa...

DEVAMI

Sinema Terapi

İnsan neden film izler? Bu sorunun cevabı için Antik Yunan’a dönmemiz gerekiyor. İlk “tiyatro” nun kuruluşunda iki amaç vardı: İnsanların çalışmaktan arta kalan vakitlerini zevkli geçirmelerini sağlamak..

DEVAMI

İlokula Başlarken

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazırlıklı oluşu” gerektirir. Artık 6 yaş çocuğu gerçek yaşama girmeye hazır gibidir. O, öğrenme alanında çalışmaya ve gerekli becerileri kazanmaya hazırdır.

DEVAMI

Küfür ve Argo İçerikli Sözler ve Sosyal Medyadaki Yansıması

Her anne baba çocuğunu iyi yetiştirme çabasındadır. Çocuğun erdemli ve ahlaklı bir birey olarak hayatta yer alması en az iyi bir öğrenim görmesi kadar önemsenir. Çocuğun okul öncesi çağı dediğimiz bu döneminde dil...

DEVAMI