Yazı Kategorileri - Makaleler

Parmak Emme

Parmak emme normal çocuklarda herhangi bir psikolojik etken olmaksızın 3-4 yaşlarına kadar görülen bir olgudur. Zararsız bir davranış olan parmak emmeye, hemen bebeklerin tümünde rastlanmasının en önde gelen nedeni...

DEVAMI

Cinsel İşlev ve Sağlık Bozukluğu

Cinsel sağlık bir kişinin cinsel yaşamını bir zorlama olmadan, mutlu ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. Cinselliğin sağlıkla birlikte anılması ilk bakışta garip gelebilir ancak cinsel sağlıktan söz edebilmek...

DEVAMI

İlköğretime Başlarken

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazırlıklı oluşu” gerektirir. Artık 6 yaş çocuğu gerçek yaşama girmeye hazır gibidir. O, öğrenme alanında çalışmaya ve gerekli...

DEVAMI

Yaz ve Psikoloji

Herkes farklı bir oranda mevsimlerin ve havanın değişiminden etkileniyor. Hatta yüz ifademizin bile beynimizin sıcaklık dalgalanmalarına verdiği tepkiden etkilendiği söyleniyor. Kendimizi daha iyi veya daha kötü hissetmemizi...

DEVAMI

Okullar Açıldı

Eylülde geçmeyecek gibi görünen bir okul sezonu daha devrildi. Bütün senenin yorgunluğu yazın rehaveti ile birleşince tatil kaçınılmaz oluyor. Hele bir de o sene sınav varsa! Bir sene boyunca çalışılan o sınavın...

DEVAMI

Baba Çocuk İlişkisi

Özellikle okul öncesi yaştaki çocukların gelişiminde ailenin ve yakın çevrenin önemi, katkısı çok büyüktür. Gelişen toplum ve kadının onun içinde değişen durumu ile birlikte çocuğun hayatında etkili ebeveyn olma tartışmalarında babanın...

DEVAMI

1. Sınıf Çocuklarının Özellikleri

Merhaba, yine yeni bir eğitim dönemine geldik. Bu dönem anasınıfından 1.sınıfa geçenler için büyük bir değişiklik zamanıdır. Birçok çocuk için 1. sınıfın anlamı değişikliklere alışmak demektir..

DEVAMI

Bebek Psikolojisi

İnsan yaşamının en önemli dönemi, hatırlayamadığı yaşamının ilk 2-3 yıldır. Önemli olmasının nedeni bu yılların kişiliği ve kişinin davranış repertuarını büyük ölçüde belirlemesidir. Bu dönemin sonraki yıllardaki etkisi pozitif olabileceği gibi...

DEVAMI

Okulda Etkili Öğretmen - Öğrenci İlişkisinin Yönetimi

Ögretmen ve ögrenciler arasındaki pozitif veya negatif ilişkiler ögrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal yönlerden gelişmelerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir...

DEVAMI

Duygusal Bir Deneyimdir Öğrenme

Öğrenme, complex ve duygusal bir deneyimdir. ‘Öğrenme yöntemimiz’; daha bebeklik döneminde, okula başlamadan çok önce, başta annemizle, daha sonra da diğer aile bireyleri ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde gelişir...

DEVAMI