Çocukta Siyasal Toplumsallaşma: Siyaset, Ahlak ve Din Olgusunun Psikososyal Gelişimi

15 Ağustos 2022 tarihinde TPÖÇG (Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu)’ün gerçekleştirdiği TPÖÇG AKADEMİ 22 Siyaset Psikolojisi programında kurucumuz Dr.Özlem Özden Tunca tarafından "Çocukta Siyasal Toplumsallaşma: Siyaset, Ahlak ve Din Olgusunun Psikososyal Gelişimi" adlı seminer verilmiştir.