ÖZEL EKOL AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

BURCU BORAN SARI

 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde ‘Bilişsel Çarpıtmalar ve Öz-şefkat Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ konusundaki teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel bir anaokulunda üstün yetenekli çocukların sosyo-duygusal gelişim süreçlerini takip ederek ailelerine danışmanlık vermiştir. Hala özel bir eğitim kurumunda ilkokul ve ortaokul seviyesinde okul psikologluğu görevine devam etmektedir. Çocuklar ile çalışırken kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından CAS - Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System), WISC-R Zeka Testi, Stanford Binet Zeka Testi, K-BIT, Okul Olgunluğu Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Peabody Resim-Kelime Testi gibi testleri uygulama yeterliliğine sahiptir. Şema terapi, Non-direktif Oyun Terapisi, MOXO Dikkat Testi eğitimlerini tamamlamıştır.

İlgi alanları içinde; çocuk ve ergenlerde davranış ve uyum sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozuklukları, akran zorbalığı, üstün yetenekli çocuklara ve ebeveynlerine yönelik danışmanlık yer almaktadır. Merkezimizde çocuk, aile ve ergenler ile çalışmalarını sürdürmektedir.