Özel Ekol Aile Danışmanlığı Merkezi

ŞİMAL AYDIN

 

Okan Üniversitesi, Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünden mezun olan Aydın, tezini " Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların Ergenlik Dönemindeki Sosyal Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri" konusunda tamamlamıştır.

Mezuniyetinden itibaren özel okullarda psikolojik danışman olarak çalışmıştır.Çalışma alanları içinde; çocuk ve ergenlerde davranış ve uyum sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, depresyon, kaygı, akran zorbalığı, gelişim problemleri, çocuğu ve genci tanıma-yönlendirme vb. gibi alanlarda çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışmaktadır.

Aydın; bilişsel davranışçı terapi eğitimi ,kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi ve Christof Loose’tan çocuk ve ergen şema terapi eğitimi almıştır. Ayrıca, Transaksiyonel Analiz Ön Eğitimi alan uzman psikodrama gruplarında da co-terapist olarak yer almıştır.  

Aydın; çocuk ve ergenlerde kullanılan pek çok testin uygulayıcısıdır ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.