ÖZLEM ÖZDEN TUNCA (Kurucu-Uzman Psikolog &Pedagog)

1994 Yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık-Pedagoji bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ,’’İlköğretim öğretmenlerinin duygusal zeka düzeylerinin, sınıf yönetimi becerilerine etkisinin araştırılması” konusundaki araştırmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra da İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde; Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocukların Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması konulu araştırmasıyla 2. yüksek lisansını tamamladı. Halen Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde doktorasına devam etmektedir.Mezuniyetinden itibaren İstanbul’da çeşitli özel eğitim kurumlarında yöneticilik ve danışmanlık yapmış olan uzman, buna paralel olarak 1997 yılından itibaren ; Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü,uyum ve davranış sorunları, gelişim problemleri, çocuğu ve genci tanıma-yönlendirme vb. gibi alanlarda çocuklar,ergenler ve aileleriyle çalışmaktadır.Bu konularda uzman,eğitimci ve ailelere ayrıca eğitim ve seminerler vermektedir.Uzmanın Ya-pa ve Bilgi Evi yayınlarından çıkma; 2-3 Yaş Konuşmamı Geliştiriyorum, 3-6 yaşa yönelik Dil Alıştırmaları, 5-6 yaşa yönelik Çok Yönlü Gelişimsel Eğitim Seti ve Çoklu Zeka Uygulamaları Kitap Setleri, 6 yaş Okumaya Hazırlık, 0-3 yaşa yönelik masal kitapları ve ilköğretim çocuklarına yönelik ‘’Uygulamalı Dikkat Geliştirme’’kitapları bulunmaktadır. Halen kurucusu olduğu Ekol Psikolojik –Pedagojik Danışmanlık ve Ekol Kurumsal Danışmanlık Merkezlerinde çalışmalarına devam etmektedir. www.ozlemozdentunca.com

EBRU ŞEN ( Kurucu - Uzman Psikolog &Pedagog )

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık-Pedagoji Bölümünü bitirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Uygulamalı Psikoloji Bölümünde '' Grup Eğitimi alan Y.G.B.'li çocuklar ile almayan Y.G.B'li çocukların sosyal beceri davranışlarının karşılaştırılması '' araştırması ile master programını tamamladı. 1997 yılından itibaren özel danışmanlık merkezlerinde hizmet verdi. Eş zamanda her yıl aralıklı olarak ABD’ de çeşitli uzman ve eğitim koordinatörlerinden (Baltimore -John's Hopkins Hospital’ın Kennedy Krieger İnstitute ve Newyork- Metropolitan Hospital ) disleksi, dikkat eksikliği ve özel eğitim konularında supervizyon aldı. Çocuk ve ergenlere yönelik yapılan gelişimsel envanter ,zekâ testleri ile projektif testlerin uygulayıcısıdır. Doğuş Üniversitesinden Bilişsel Varoluş Terapisi sertifikası, Şema Terapisi Uluslararası sertifikası bulunmaktadır ve Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı uygulayıcısıdır. Uzmanın çalışma alanları özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların eğitimi ile okulöncesi ve okul dönemindeki çocukların duygusal – gelişimsel- davranış sorunlarına ilişkin danışmanlıktır. Ergenlerle de aile içi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri ve okul sorunlarına yönelik terapi çalışmaları da yapan uzmanın, Ya-Pa yayınları tarafından çıkarılan ilköğretim çocuklarına yönelik, “Görsel Dikkat” adlı kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Şiir Çocuk Yayınevinden de çıkmış olan Temel Dikkat Çalışmaları 1 ve 2, 5-6 yaş çocukları için Çizgi kitabı, 4 yaş grubuna yönelik Kavram Geliştirme kitapları, 2 yaş çocuklara ve ailelere yönelik Dil Gelişimi kitapları da çıkmıştır. Ebru Şen, şu anda kurucusu olduğu Ekol Psikolojik-Pedagojik Danışmanlık ve Ekol Kurumsal Danışmanlık Merkezlerinde hizmetlerine devam etmektedir.

HANZADE OZAN ( Psikolojik Danışman- Psikodrama Terapisti )

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu.1994-2003 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Psikolojik Danışman olarak görev aldı. 4 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığında çalışan Rehber Öğretmenlerle Problem Odaklı Grup çalışmalarını yürüttü. Yine 5 yıl boyunca 150 den fazla rehber öğretmene Yaşam Becerilerini Geliştirme Programını yeniden düzenleyerek eğitimini verdi ve okullarda bu programa bağlı olarak öğrenci grubu kuran rehber öğretmenlere süpervizörlük yaptı. 1998 yılında başladığı Psikodrama Eğitimini tamamlayarak psikodramatist oldu. Ayrıca Bireysel Psikodrama ve Çocuk Psikodraması eğitimlerini de aldı. Aile Ağacı Genososyogram programlarına katıldı. EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimi 1.Düzey ve 2. Düzey eğitimini 2009 yılında tamamladı. 2010 yılında “EMDR ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler” eğitimine katıldı. Marilyn Luber tarafından verilen “EMDR Terapistinin Alet Çantası- Özel Gruplar” seminerine 2011’de katıldı. 2011 yılında Dr. John ve Dr. Julie Gottman tarafından geliştirilen “Gottman Cift Terapisi” eğitimini aldı. Ericksoninan terapi eğitimini 2012 yılında aldı. Çeşitli şirketlere psikodrama destekli interaktif seminerler verdi. Halen yetişkin ve çiftlere danışmanlık hizmeti vermekte, psikodrama yaşantı grupları yönetmekte, anaokullarına danışmanlık hizmeti vermekte, seminerler ve eğitimlerde görev almaktadır.

Oğuz Mordağ ( Uzman Klinik Psikolog )

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Lisans derecesini tamamladı. Lisans döneminde Prof. Dr. Kültekin Ögel ve Yeniden Eğitim ve Sağlık Merkezi ile uzun süre birlikte çalıştı. UMATEM ve ÇEMATEM de öfke kontrol programını uyguladı. Bayrampaşa Cezaevi H-Tipi Koğuşunda, Adalet Bakanlığı, UNICEF ve Yeniden Eğitim ve Sağlık Derneğinin birlikte yürüttüğü pilot çalışmayı uyguladı. Bu kapsamda hükümlü ergenlere yönelik psikososyal destek programı ve ergenlerle öfke-kontrol programı pilot çalışmalarını yaptı. Cinsellik konusunda eğitim ve seminerler verdi. Oğuz Mordağ’ın kendi oluşturduğu “İyiye Doğru Öfke Kontrol Programı” cezaevlerinin ergen koğuşlarında halen uygulanmaktadır.2008 ve 2009 yıllarında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Aile Sağlık Merkezlerinin Beyoğlu Şubesinde çocuk ve yetişkin psikoloğu olarak çalıştı. Yine aynı dönemlerde Helsinki Yurttaşlar Derneği (Helsinki Citizen Assembly)’ de sığınmacılar ve mülteciler için ruh sağlığı projesinde psikolojik danışman olarak görev aldı. Eş zamanda ,Bilişsel Varoluş Terapisi ve Uygulamalarını, Çözüm Odaklı Terapi Uygulama Eğitimini, EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing / Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Eğitimlerini aldı. 2008 yılında İstanbul Güngören’de meydana gelen bombalı saldırı sonrasında oluşturulan psikolojik krize müdahale ekibinde görev aldı. 2012 yılında İngiltere’de Swansea Üniversitesi Abnormal and Clinical Psychology (Abnormal ve Klinik Psikoloji) bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince Swansea Şehri yetişkin zihin sağlığı merkezinde, stajyer olarak değerlendirme görüşmelerine gözlemci olarak katıldı, stress kontrol ve kaygı kontrol eğitimleri verdi. Akabinde Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesinin AMATEM (Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi) bölümünde Uzman Yetişkin , Çift ve Aile Terapisti olarak çalıştı. Bu çalışma döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan proje kapsamında riskli ergenler için “Problem Çözme”, “Bağımlılık ve Zarar Algısı”, “Suç Davranışını Önleme” isimli 3 eğitmen kitapçığını tamamladı. (2013) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının isteği üzerine ebeveynler için alkol ve madde kullanan ergenlere yaklaşım eğitim paketini hazırladı (2014) Mordağ; Ekol Psikolojik ve Pedagojik ve Eğitim Merkezinde başta kronik rahatsızlıklar; bağımlılık, Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu), psikotik bozukluk konularında ihtiyacı olan danışanlara hizmet vermektedir. Ayrıca psikolojik travma, çift ve ilişki problemleri, kaygı ve depresyon konularında şikayetleri olan ergen ve yetişkin danışanlarla da çalışmaktadır.

Merve Başoğlu ( Psikolog)

St. Kliment Ohridski Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Özel bir klinikte ve Bakırköy Ruh - Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını yaptıktan sonra Uzman bir Psikolog eşliğinde Atv’ de yayınlanan bir çocuk programına danışmanlık yapmıştır. MMPI, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama, Benton Görsel Bellek, Frostig Görsel Algı, Metropolitan Okul Olgunluğu, Portesus Labirent, Kent EGY, Goodenough, Gessell, Louisa Duss, Catell 2A ve Peabody Kelime Anlama Testi Uygulayıcısıdır. “Gelişimsel Yetersizliği Bulunan Çocuklarda Davranış Sorunları ile Başetme” , “Kuklanın Terapide Kullanımı” , “Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi” , “Temel Hipnoz” , “Cinsel Terapi” , “Koçluk” , “Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Hipnoterapi&Bilişsel Davranışçı Terapi ile Müdahale” , “Klinik Eğitim&Psikoterapi” eğitimlerini almıştır. Koçluk seanslarının yanı sıra ilişkiler arası problemler, depresyon ve kaygı konularında da danışanlarına yardımcı olmaktadır.

Esra Güney ( Psikolog)

Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda sürdürmekte ve tez çalışmasına devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimi devam ederken; Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Kliniği’nde ve Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde stajlarını yapmıştır. Staj süresince alkol ve madde bağımlılığı olan hastalar ve kişilik bozuklukları olan yetişkinlerle çalışma imkanı olmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alanında bedensel ve zihinsel engelli çocuklar ile çalışarak, onlara hem bireysel eğitim hem de psikolojik destek vermiştir. Ağırlıklı olarak 2 yıl boyunca otizmli bireylerle ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışmıştır. Çocuklarla çalışırken kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından CAT, WISC-R Zekâ Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Denver 2 Gelişim Tarama Testi, Peabody Resim-Kelime Testi vb. testleri uygulama yeterliliğine sahiptir. Mesleğini geliştirmek adına çeşitli sempozyum, panel ve eğitimlere düzenli katılan Güney; Prof. Dr. Doğan Şahin eğitmenliğinde; Dinamik Psikoterapi ve Kişilik Bozuklukları eğitiminin 2. Yılına devam etmektedir. Oyun Terapileri Derneği’nden aldığı terapi eğitimiyle Oyun Terapisi uygulamalarını, süpervizyonu eşliğinde sürdürmektedir. Mesleki ilgi alanlarından bazıları sanat psikoterapisi, oyun terapisi, eleştirel psikoloji ve psikanalizdir. Halen özel bir okulöncesi kurumda danışmanlık vermeye devam etmekte ve merkezimizde çocuk, aile ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahar ÖZGÜN (Oyun Terapisti)

2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde lisans, 2013 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Newcastle Üniversitesi’nde dil eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılından bu yana özel okullarda okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarına ve ailelerine psikolojik danışmanlık yapmıştır. “CAS (Cognitive Assesment System)”, “Pass Bilişsel Müdahale Programı”, “Çözüm Odaklı Kısa Danışmanlık Yaklaşımı”, “İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama”, “İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları”, “Temel Nörofizyoloji”, “TA 101 (Transaksiyonel Analiz)”, “Deneyimsel Oyun Terapisi”, “CAT, Psikanalizci Yaklaşım”, “Yaratıcı Drama”, “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi”, “Kuklanın Terapide Kullanımı”, “Filial Terapi” gibi eğitimlere katılmıştır. 2016 yılında Boğaziçi Üniversite PDR Günlerinde “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” atölye çalışması düzenlemiştir. 2015 yılında Türkiye ve dünyada bir ilk olan “Görme Engelliler ile Lego” projesinde oyun terapisti olarak görev almıştır. 2016 yılında gönüllü olarak gittiği Kamboçya’da ihtiyacı olan çocuklarla sosyal beceri çalışmaları yapmıştır. Filiz Çetin, MA ve Rise Van Fleet, Ph.D. tarafından verilen Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamış ve 2013 yılından bu yana Sertifikalı Oyun Terapisti olarak danışanlarını görmeye devam etmektedir. 2,5-10 yaşları arasındaki çocuklar ve aileleriyle öfkeli davranışlar, öfke kontrolü, kayıp, yas, boşanma, aile ilişkilerinin bozulması, davranış bozukluklukları, öğrenme güçlüğü, okul fobisi, kardeş kıskançlığı, yeme problemleri gibi konular üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Zeynep Gamze KALKANLI ( Psikolog)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını yaptı. Aile ve Çift terapileri,EMDR;PERGEL terapisi sertifikaları olan Kalkanlı, aile bireyleri ve çiftler arasında uyum problemleri konularında çalışmaktadır. Travma üzerine çalışan Kalkanlı, çocuk ve gençlerin sınav stresine yönelik çalışmalar da yapmaktadır. Kalkanlı ÇATED'in ( Çift Aile Terapileri Derneği) Denetim Kurulu Başkanıdır. ÇARE-DER 'in Yönetim Kurulu üyesidir. ÇATED Aile ve Alternatif Aile Komitesi üyesi olan Kalkanlı, sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapmaktadır. 2017 yılında Suriyeli anne ve çocuklarla 8 haftalık bir program yürütmüştür.

Ezgi BOZKURT( Uz.Klinik Psikolog)

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur derecesi ile mezun olmuş ve eğitiminin bir akademik dönemini Erasmus değişim programıyla İngiltere’deki University of Kent’te geçirmiştir. Yine İngiltere’deki University of Sussex’te Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinin konusu, farkındalık ve müzik terapilerinin farklı ruh halleri üzerine etkilerine yönelik araştırmasıdır. Lisans eğitimi sırasında Amerikan Hastanesi’nde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde staj yapmıştır. İngiltere’de Brighton & Hove Impetus’ta ASpire projesi kapsamında otizmli ve Asperger sendromlu çocuk ve ergenler ile bireysel seanslar ve grup çalışmaları yürütmüştür. Mill View Hospital’da çocuk psikologu olarak, Sussex Partnership NHS Foundation Trust’ta depresyon ve demans hastalığı olan yetişkinler ile çalışmıştır. Ardından İstanbul’da 3 yıl boyunca özel bir ilkokulda psikolog olarak çocuklar ile duygusal, davranışsal ve bilişsel alanlarda çalışmış; ebeveynlere psikolojik danışmanlık vermiştir. Nisan Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile Family Enhancement and Play Therapy Center ortaklığıyla gerçekleştirilen “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitim ve süpervizyon programını tamamlamıştır. Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Vahdet Görmez ve Prof. Dr. Paul Stalard tarafından gerçekleştirilen “Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimine devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği onaylı Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – IV (WISC-IV) uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Bunun yanı sıra Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, CAT (Çocuklar için Algı Testi), Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri gibi çocuklara yönelik birçok değerlendirme test ve envanterinin uygulayıcısıdır. Türk Psikologlar Derneği ve British Psychological Society üyesidir. Ana dil düzeyinde İngilizce bilmekte ve İngilizce terapi uygulayabilmektedir. Merkezimizde çocuklar ile kaygı bozuklukları, takıntılar, davranış sorunları, depresyon, boşanma, kayıp, yas, öfke kontrolü, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Copyright 2007.Içerigindeki bilgi izinsiz kullanilamaz.
Web Yazilim Çigdem Erdogan