Özlem Özden Tunca (Uzman Klinik Psikolog & Pedagog- Kurucu )

1994 Yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık-Pedagoji bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ,’’İlköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Sınıf Yönetimi Becerilerine Etkisinin Araştırılması” konusundaki teziyle yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra da İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde; Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocukların Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması konulu araştırmasıyla 2. yüksek lisansını tamamladı. Halen Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde doktorasına devam etmektedir. Mezuniyetinden itibaren İstanbul’da çeşitli özel eğitim kurumlarında yöneticilik ve danışmanlık yapmış olan uzman, buna paralel olarak 1995 yılından itibaren; Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, uyum ve davranış sorunları, gelişim problemleri, çocuğu ve genci tanıma-yönlendirme vb. gibi alanlarda çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışmaktadır. Bu konularda uzman, eğitimci ve ailelere ayrıca eğitim ve seminerler vermektedir. Transaksiyonel Analiz Ön Eğitim ve Şema Terapi eğitimlerini tamamlamıştır.Doktora Eğitimi kapsamında da Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Analitik Çocuk Psikoterapisi süpervizyonlarını almıştır. Ya-pa ve Bilgi Evi yayınlarından çıkma; 2-3 Yaş Konuşmamı Geliştiriyorum, 3-6 yaşa yönelik Dil Alıştırmaları, 5-6 yaşa yönelik Çok Yönlü Gelişimsel Eğitim Seti ve Çoklu Zekâ Uygulamaları Kitap Setleri, 6 yaş Okumaya Hazırlık, 0-3 yaşa yönelik masal kitapları ve ilköğretim çocuklarına yönelik ‘’Uygulamalı Dikkat Geliştirme’’kitapları bulunmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ile Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği üyesidir. Halen kurucusu ve yöneticisi olduğu Ekol Psikolojik –Pedagojik Danışmanlık ve Ekol Kurumsal Danışmanlık Merkezlerinde çalışmalarına devam etmektedir. www.ozlemozdentunca.com

Ebru Şen (Uzman Psikolog & Pedagog- Kurucu )

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Uygulamalı Psikoloji Bölümünde '' Grup Eğitimi alan Y.G.B.'li çocuklar ile almayan Y.G.B'li çocukların sosyal beceri davranışlarının karşılaştırılması '' araştırması ile yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılından itibaren özel danışmanlık merkezlerinde hizmet verdi. Eş zamanda her yıl aralıklı olarak ABD’ de çeşitli uzman ve koordinatörlerden (Baltimore -John's Hopkins Hospital’ın Kennedy Krieger İnstitute ve Newyork- Metropolitan Hospital ) dikkat eksikliği ve özel eğitim konularında supervizyon aldı. Show TV’de yayınlanan özel bir çocuk programına danışmanlık yapmış olan uzman, ayrıca Doğuş Üniversitesinden Bilişsel Varoluş Terapi uygulamaları, Aile Terapisi, Uluslararası Şema Terapisi,Transaksiyonel Analiz Ön Eğitimi, Küçük Adımlar Eğitim Programı uygulayıcısı sertifikaları da bulunmaktadır. Çalışma alanları çocuk ve ergenlerde ( 0- 18 yaş) görülen duygusal ve sosyal sorunlar ayrıca okul dönemi sorunlarının içine giren özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile Y.G.B'li çocukların eğitimdir. Şen, okul öncesi ve okul dönemindeki çocukların duygusal – gelişimsel- davranışsal sorunlarına ilişkin ailelere danışmanlık da yapmaktadır. Uzman, çocuk ve ergenlere yönelik pek çok testin de uygulayıcısıdır. Ya-Pa yayınları tarafından çıkarılan ilköğretim çocuklarına yönelik, “Görsel Dikkat” adlı bir kitabı olan eğitimci yazarın Şiir Çocuk Yayınevinden de çıkmış dikkat ve hafıza geliştirme– kavram- dil ve ince motor gelişimine yönelik pek çok kitabı bulunmaktadır. Aynı yayınevinin danışmanlığını da yapmış olan Şen , şu anda sahibi olduğu Ekol Psikolojik-Pedagojik Danışmanlık ile Ekol Kurumsal Danışmanlık Merkezi'nde hizmetlerine devam etmektedir.

Hanzade Ozan ( Psikolojik Danışman- Psikodrama Terapisti )

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu.1994-2003 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Psikolojik Danışman olarak görev aldı. Bu süre içersinde 150 den fazla rehber öğretmene Yaşam Becerilerini Geliştirme Programını yeniden düzenleyerek eğitimini verdi ve okullarda bu programa bağlı olarak öğrenci grubu kuran rehber öğretmenlere süpervizörlük yaptı. 1998 yılında başladığı Psikodrama Eğitimini tamamlayarak psikodramatist oldu. Ayrıca Bireysel Psikodrama ve Çocuk Psikodraması eğitimlerini de aldı. Aile Ağacı Genososyogram programlarına katıldı. EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimlerini 2009 yılında tamamladı. 2011 yılında Dr. John ve Dr. Julie Gottman tarafından geliştirilen “Gottman Cift Terapisi” eğitimini aldı. Ericksoninan terapi eğitimini 2012 yılında aldı. Çeşitli şirketlere psikodrama destekli interaktif seminerler verdi. Merkezimizde halen yetişkin ve çiftlere danışmanlık hizmeti vermekte, psikodrama yaşantı grupları yönetmekte, anaokullarına danışmanlık hizmeti vermekte, seminerler ve eğitimlerde görev almaktadır.

Oğuz Mordağ ( Uzman Klinik Psikolog )

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Lisans derecesini tamamladıUMATEM ve ÇEMATEM de öfke kontrol programını uyguladı. Cinsellik konusunda eğitim ve seminerler verdi. Bayrampaşa Cezaevi H-Tipi Koğuşunda, Adalet Bakanlığı, UNICEF ve Yeniden Eğitim ve Sağlık Derneğinin birlikte yürüttüğü pilot çalışmayı uyguladı. Oğuz Mordağ’ın kendi oluşturduğu “İyiye Doğru Öfke Kontrol Programı” cezaevlerinin ergen koğuşlarında halen uygulanmaktadır. Mordağ, Bilişsel Varoluş Terapisi ve Uygulamalarını, Çözüm Odaklı Terapi Uygulama Eğitimini, EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing / Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Eğitimlerini aldı. 2012 yılında İngiltere’de Swansea Üniversitesi Abnormal and Clinical Psychology (Abnormal ve Klinik Psikoloji) bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Mordağ; Ekol Psikolojik ve Pedagojik ve Eğitim Merkezinde başta kronik rahatsızlıklar; bağımlılık, Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu), psikotik bozukluk konularında ihtiyacı olan danışanlara hizmet vermektedir. Ayrıca psikolojik travma, çift ve ilişki problemleri, kaygı ve depresyon konularında şikayetleri olan ergen ve yetişkin danışanlarla da çalışmaktadır.

Merve Başoğlu ( Psikolog)

St. Kliment Ohridski Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Özel bir klinikte ve Bakırköy Ruh - Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını yaptıktan sonra Uzman bir Psikolog eşliğinde Atv’ de yayınlanan bir çocuk programına danışmanlık yapmıştır. MMPI, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama, Benton Görsel Bellek, Frostig Görsel Algı, Metropolitan Okul Olgunluğu, Portesus Labirent, Kent EGY, Goodenough, Gessell, Louisa Duss, Catell 2A ve Peabody Kelime Anlama Testi Uygulayıcısıdır. “Gelişimsel Yetersizliği Bulunan Çocuklarda Davranış Sorunları ile Başetme” , “Kuklanın Terapide Kullanımı” , “Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi” , “Temel Hipnoz” , “Cinsel Terapi” , “Koçluk” , “Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Hipnoterapi&Bilişsel Davranışçı Terapi ile Müdahale” , “Klinik Eğitim&Psikoterapi” eğitimlerini almıştır. Koçluk seanslarının yanı sıra ilişkiler arası problemler, depresyon ve kaygı konularında da danışanlarına yardımcı olmaktadır.

Esra Güney ( Klinik Psikolog - Oyun Terapisti )

Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Klinik Psikolojide tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi devam ederken; Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Kliniği’nde ve Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde stajlarını yapmıştır. Staj süresince alkol ve madde bağımlılığı olan hastalar ve kişilik bozuklukları olan yetişkinlerle çalışma imkanı olmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alanında bedensel ve zihinsel engelli çocuklar ile çalışarak, onlara hem bireysel eğitim hem de psikolojik destek vermiştir. Ağırlıklı olarak 2 yıl boyunca otizmli bireylerle ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışmıştır. Çocuklarla çalışırken kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından CAT, WISC-R Zekâ Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Denver 2 Gelişim Tarama Testi, Peabody Resim-Kelime Testi vb. testleri uygulama yeterliliğine sahiptir.Oyun Terapileri Derneği’nden aldığı terapi eğitimiyle Oyun Terapisi uygulamalarını, süpervizyonu eşliğinde sürdürmektedir. Mesleki ilgi alanlarından bazıları sanat psikoterapisi, oyun terapisi, eleştirel psikoloji ve psikanalizdir. Halen özel bir okulöncesi kurumda danışmanlık vermeye devam etmekte ve merkezimizde çocuk, aile ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Gamze Kalkanlı ( Psikolog )

Yüksek Lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı 'nda yapmıştır. EFTA (The European Family Association) a üye İlişki Psikoterapileri Enstitüsü'nde 500 saatlik Aile ve Çift Psikoterapisi eğitimini tamamlamıştır. DBE EMDR eğitimi almıştır. PERGEL ( Sınav Performansı arttırma )konusunda uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Çalışma Alanları: Aile ve Çift Terapisi, Yetişkin Travma çalışmaları, çocuk- ergen sınav performansı geliştirme konularıdır. Gamze Kalkanlı, ÇARE-DER yönetim kurulu üyesi olup, ÇATED Denetim Kurulu Başkanıdır. ÇATED Aile ve Alternatif Aile Komitesi üyesidir.

  Copyright 2007.Içerigindeki bilgi izinsiz kullanilamaz.
Web Yazilim Çigdem Erdogan