Ekol Psikolojik- Pedagojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

ECE BİŞİRİR

 

2011 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden, 2016 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programından "Hapishane deneyimi olan bireylerin travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon belirtileri ile işlevsellik düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi" isimli yüksek lisans tez araştırması ile mezun oldu.

28. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi "Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Kız Ergenlerde Anka Grup Çalışmasının Kendine Zarar Verme, Yaşam Kalitesi Ve Duygusal Sorunlar Üzerine Etkisi: Bir Çocuk Destek Merkezi Örneği" çalışmasında yer aldı.

2011-2017 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünden Psikodrama eğitimini tamamladı. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) eğitimi aldı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri sırasında MMPI, Nöropsikolojik Testler ve Çocuk Testleri uygulama yetkinliği edindi. 2011 yılında Uluslararası Bebek Masajı Derneği' nden bebek masajı eğitimi alarak uygulayıcı oldu.

Lisans eğitimi sonrası anaokulunda psikolog ve sorumlu müdür olarak çalıştı. 2013-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yataklı kuruluşta 13- 18 yaş arası dezavantajlı ergenler ile terapi ve psikoterapi uygulamalarını ve organizasyonlarını sürdürmek üzere çalıştı. Ardından çeşitli projelerde yer aldı ve son olarak çocuk sinema filmine psikolojik danışmanlık verdi.

2016-2017 yılları arasında Bakırköy RSHH Çocuk-Ergen Bölümü' nden klinik süpervizyon almış olup psikanalitik yönelimli süpervizyon süreci devam etmektedir.
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği ve İstanbul Psikodrama Derneği üyesidir.