Demans bilinci açık bir kişide günlük aktivitelerini etkileyecek derecede entelektüel ve sosyal yeteneklerinde yıkımla giden bir sendromu tanımlamaktadır. Entelektüel gerileme başta hafıza olmak üzere birden fazla kognitif fonksiyonun bozulmasıyla gider. Bunların içinde dikkat, lisan, algılama, problem çözme, vizüospasyal beceriler ve dikkat yer alır.Bu tabloya her zaman olmasa da bazen affekt, motivasyon ve kişilik bozuklukları eşlik eder.

Kaç tip demans vardır?
Vasküler demans:
Bir veya daha çok kognitif alanda ani başlangıçlı bozukluk, merdiven tarzında seyir, fokal nörolojik semptomların varlığı, demans ile serebrovasküler hastalık arasında zamansal ilişki bulunması,nörogörüntülemede bir takım lezyonların gösterilmesi vasküler demans lehinedir.

Frontotemporal demanslar:
Demansın ilk belirtileri olarak emosyon, affekt ve davranış değişiklikleri belirgin olur. Kişilik değişikliği, apati, içgörü azlığı ve disinhibisyon erken belirtileridir.Başlangıçta hafıza ve vizüospasyal beceriler nispeten korunmuştur.

Lewy cisimcikli demans:
Kognitif fonksiyonlarda ve dikkat düzeyinde fluktuasyonlar, görsel halüsinasyonlar, demansı izleyen spontan Parkinsonizm bu tip demansın karakteristik tablosunu oluşturur.
Demansın oluşumuna katkıda bulunabilecek nedenler nelerdir?
Yaşlanma, beyin dejeneratif hastalığı, beynin vasküler hastalığı, beynin infeksiyöz hastalığı, metabolik ve toksik durumlar ile depresyon bu nedenler arasında sayılırlar.

Nöropsikolog
Serra İçellioğlu

  Copyright 2007.Içerigindeki bilgi izinsiz kullanilamaz.
Web Yazilim Çigdem Erdogan